بزرگ راه فعال

خلاصه - بزرگراهها جزء ضروری جامعه ما دیده می شوند زیرا آنها فاکتور مهمی در دستیابی به کیفیت زندگی و محلی واقتصاد ملی است. در شرایط خوب ، بزرگراه ها  مسیر امن و کارابرای مردم و کالاها برای رسیدن آنها به مقصد را فراهم    می کنندبا این حال ، به عنوان نتیجه مستقیم استفاده از آنها ،تراکم ترافیک روزافزون ، تضعیف توانایی بزرگراه ها  با کیفیت قابل قبول از خدمات ارائه دهد.این امری ضروری  است برای ترافیک بزرگراه به ارائه همان ساعت هم تضمین کیفیت به عنوان روش دیگر مانند حمل و نقل سفرهای هوایی و راه آهن ، در حالی که حفظ راحتی قابل انعطاف برنامه ریزی و مقصد برای مسافرتی فردی است. در این مقاله جایگاه ، بزرگراه فعال ، پیشنهاد ما خروج اساسی از ترافیک بزرگراه ها امروز روش مدیریت که شیفت پارادایم بزرگراه از زیرساخت های حمل و نقل است که نظارت و کنترل ترافیک در سطح کل ، به یک سرویس مبتنی بر کامپیوتر است که عملدر سطح خودروهای شخصی است. در این مفهوم ، بزرگراه ها خواهد شد تبدیل به مدیران فعال از ترافیک مشابه خود را در معرض هوا ترافیک
کنترل. در دید ما ، بزرگراهها آینده و وسایل نقلیه آینده و ارتباط با یکدیگر ، ایجاد سیستم بزرگراه
آگاهی از برنامه سفر راننده و اجازه می دهد آن را به همکاری با و فعالانه در دستور راننده در دستیابی به آنها. به خاص ، بزرگراه فعال اجازه خواهد داد که رانندگان در اسلات رزرو
ویژه بالا اولویت هوشمند خطوط. این ترافیک ریز دانه مدل مدیریت خواهد سفر مرزهای زمان ، اداره تضمین استثنا و اجرای جامعه جهانی و محیط زیست با استفاده از سیاست های زمان واقعی اطلاعات از وسیله نقلیه و زیرساخت های مبتنی بر سنسورهای.
I. مقدمه
بزرگراه هستند جزء اساسی از جامعه ما است. آنها بحرانی در دستیابی به کیفیت زندگی و محلی و ملی اقتصاد. در عین حال ، با جذب آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی در رایانه و شبکه ،
بزرگراهها دیده می شوند تحت تبدیل به یک سیستم بزرگ سیستم ها ، کنترل و مدیریت که در حال تبدیل شدن سفارشات از قدر پیچیده تر. واضح است که هر دو تقاضا وجود دارد و فرصت برای راه حل های جدید ، که بهره برداری می کند منابع محاسبات و طراحی شده است که توسط الهام فکر محاسباتی. در این مقاله جایگاه ، ما برای استدلال می کنند بین انضباطی رویکرد به مدیریت ترافیک بزرگراه که ترکیبی از حمل و نقل ، محاسباتی ، و اجتماعی چشم

/ 1 نظر / 17 بازدید
نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.