آنان که خاک را به نظر کيميا کنند                   سهل است اگر که گوشه ی چشمی به ما کنند .

 

شهادت حضرت امام  موسی کاظم رو به همه تسليت می گم . 

/ 4 نظر / 2 بازدید
...

غربت چشيده اشنايی خواهد امد که غروب اخرين وداع را سلامی دوباره خواهد گفت .....به اميد فرج

m

ايا شود که گوشه چشمی ... نه سهل است ...

saeid

سلام...زيارت قبول...مدينه رفتی ياد ما هم بودی؟

.....t

ای مرغ آفتاب يک روز از دريچه زندان من بتاب.....با خدا باش....التماس دعا....يا حق