اگه بیاد رو به روت بشینه ، یه لبخند قشنگ و مهربون بهت بزنه ، سرتو بزاره رو زانوش ، موهاتو نوازش کنه و بهت بگه که چیه ؟ باز دلت از چی تنگه، به من بگو ، وتو مطمئن باشی که حتما کمک میکنه ، بهش نمیگی ؟!!!
پس چرا الان ساکتی؟ اون این جاست . رو به روت نشسته و …
بهش بگو . میتونی حتی تو دلت بگی ، میتونی این جوری شروع کنی : خدای من…

/ 0 نظر / 5 بازدید