آخرين ثانيه های روز آخر!!! و ديگر هيچ...

/ 5 نظر / 3 بازدید
Aria

http://www.danceage.comموزيك

خودمونی

حتما بايد می‌اومدم، تا کمی دلم آروم بگيره!(:

tondar

تمام شدن هر روز هر وقت هر زمان و هر شرايط؛شروع روز زمان و شرايط ديگه ای هست اميدوارم تو روز جديد موفق باشی...يا حق

بهشتی

مبادا غافل شويم و روزمرگی ما را از حضور تاريخی خويش غافل کند!

khodkar abi

اولين ثانيه های روز بعد رو نگفتی !