دلم می خواست می شد بعضی جاها از زمان فرار کرد . گذشتنش بده اما نگذشتنش بدتر . صفحه تموم شده های تقويم هی زياد می شن . عمر می ره . و زمان همچنان می گذره . اما اميد به آينده باعث می شه اندوه از دست رفتن گذشته محو بشه تو هياهوی خيالپردازی انسان نسبت به فرداها

/ 1 نظر / 5 بازدید
Nadin

خوشم امد