چرا هفته پيش آپديت کردم هنوز تو بلاگم نيومده؟!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
...

مياد و ميره !! ولی چی بگه .......

قابيل

چه عجب يکی اينجا رو آپديت کرد!

may be me

باشه من خودم يه صوبتي باش مي كنم .