جن چيست؟

1- جن جانوريست داراي شعور؛ و فيزيکي غير ارگانيک ؛ که از لحاظ شان وجودي ؛ از ديد اديان پايينتر از انسان و بالاتر از حيوان جاي مي گيرد .در فرهنگ فارسي به آن ديو و در فرهنگ عرب به آن جن و در فرهنگ لاتين demon يا jinn نام گرفته است. جن به معناي چيزي است که؛ پوشيده شده ؛و منظور پوشيده ماندن او از حواس ماست.

2- خصوصيات فيزيکي جن از ديد انسان؛ اعجاب آور است. عنصر اصلي وجودي جن آتش است وبه علت نداشتن عنصر خاک ؛در وجودش مانند بارباپاپا ؛مي تواند به هر شکل و اندازه اي تبديل شود. و بسياري از چيزها را در يک آن ؛جا به جا کند .همچنين سرعت نقل مکان بسيار بالايي دارد. مي تواند مثلا ظرف 5 دقيقه فاصله بين لاهور و تهران را طي کرده و برگردد.

3- جن ابزار ساز نيست ؛ وبه علت خصوصيات فيزيکي منحصر بفرد ؛قادر است در هر مکان و شرايطي زندگي کند ؛وبراي همين به خانه و مسکن نيازي ندارد. زيرا سرما و گرما و باد و بوران بر او کارگر نيست .جن به وسايل حمل و نقل بي نياز است ؛ و از اينجا مي توان فهميد که جن ها داراي صنعت و تکنولوژي نيستند ؛ و شهر و کاشانه اي ندارند مکان معمول زندگي آنها کوه وجنگل و دشت است.

4- جن مانند همه جانداران غذا مصرف مي کند . اما به مقداري بسيار کمتر از انسان.

5-جن ها مثل انسان جنسيت ونر يا ماده دارند . توليد مثل مي کنند و تشکيل خانواده مي دهند ؛ و به صورت جماعت زندگي مي کنند و جامعه ندارند.

6- جن نسبت به انسان زياد عمر مي کند . حدود 1000 سال به بالا .جن هايي که در سوره ي جن از آنها نام برده شده ؛ که وقتي اولين بار آيات قرآن را شنيدند ؛ از شدت ازدحام داشتند بر سر هم خراب مي شدند ؛ احتمالا هنوز زنده اند . جن ها مانند انسان داناونادان ؛ .فرمانده و فرمانبردار ؛ ارباب و بنده ؛ کافر و متدين ؛ شفيق و شرور دارند.وقتي که مردند از بين ميروند و نيازي به قبر و گورستان ندارند.

7- جن داراي عقل است . اما نه عقل ابزار ساز و عقل فلسفي و خلاقيت هنري .عقل جن به معناي قوه ي ارزيابي امور روزمره يا همان عقل معاش ؛ و قوه تشخيص است ؛ به اضافه هوشي سرشار ؛ اعم از قدرت خواندن فکر و جستجو و يافتن گذشته و آينده.

8- جن ها مانند انسان نامگذاري مي شوند ؛ و داراي اسم و رسم و شهرت هستند داراي زبان خاص ؛ و قوه تکلم هستند و قادر به فهم زبان آدميان.

9- معروف ترين جن ؛ ابليس ؛ يا همان شيطان نام دارد ؛ که وصف حال او را شنيده ايد ؛ که چون بسيار در قرب به حق کوشيد به جايگاه فرشته هاي مقرب رسيد ؛ اما چون حاضر به سجده بر انسان ؛ يعني شريک قرار دادن بر خدا نشد از درگاه رانده شد.

10- جن در شرايطي قادر به تسخير انسان ؛ و انسان در شرايطي ؛ قادر به تسخير جن است . انسان مسخر شده را مجنون؛ يا ديوانه ؛يا ديو زده ؛ و جن تسخير شده را ؛موکل مي نامند. گويند خود جنيان بر سه قسمند: ديو.؛جن وپري ؛که از لحاظ مکاني ؛ مادون فرشته هستند.

11- جن مي تواند در مواردي تربيت شده ؛ به انسان خدمت کند. چنين سنتي در ميان جنگيران ايران و پاکستان وهند وجود دارد . اما به طور کل ؛ نه بودا ؛ نه دالاي لاما ؛ نه اوليا الله ؛ و نه عرفا و نه پيامبران هيچکدام ؛به مدد خواستن از موجوداتي که مثل انسان ؛خطا و اشتباه و گناه مي کنند ؛توصيه نکرده اند اما همگي؛ وجود آنها را تاييد کرده اند .

12- جنيان مانند امواج راديويي و ماهواره اي ؛با ما هستند ظاهر نمي شوند ؛اما حاضرمي شوند و بعضي از انها ؛درخانه ها و بدن شخصيت هاي ضعيف ؛رفت و آمد مي کنند. يکي از راه هاي دور کردن جنهاي مزاحم ؛خواندن و آويختن 4 آيه از قران است ؛ که با قل شروع مي شوند . و بسياري ادعيه ؛که درکتب مختلف وجود دارند.اماراه دورکردن انسان شرورچيست!؟

13- جن ها ؛ بعضي از ما را؛ به شکل همزاد و غير همزاد دوست دارند؛ کمکمان مي کنند ؛همينطور جواهرات و اشياي قيمتي ما ؛ازجمله انگشترهايي با نگين سنگ (مخصوصا عقيق)را بسيار دوست دارند (ومخصوصا اگر بر آن آيات و اوراد حک شده باشند) .اگر دوستمان داشته باشندو سخني باماداشته باشند ؛بيشتربه خوابمان مي ايند و دلسوزي خود را اعلام مي کنند .خيلي ازآنها خدمتگذار ارواح اوليا هستند و دست ماراگرفته اندو خيلي ها هم به کرداراکثرآدميان اهل شيطنت.بيشتر آنها بي ضررند و مثل ما گرفتار اين دنيا و درگير و دار تقدير خويشند.

14- اما آنان که ماوراي طبيعت ؛ و موجوداتش را باور ندارند؛ چند دسته اند :کساني که انچه که نمي بينند را باور ندارند . اينها معمولا فقط آنتي تزقصه هاي جن وپري مادربزرگ ها هستند؛ که حتي زحمت دانستن کوچک ترين اطلاعاتي جز نقد داستان گرمابه هاي تاريک وکوتوله هاي پاسمي و عروسي جن ها رابه خودشان نداده اند. اين تيپ آدمها از 7 سالگي که مادر بزرگه داستان هاي جن وپري را براي ترساندن و خواب کردنشان تعريف مي کرده ؛هنوز زير لحاف هستند.و يا اينکه هارد ديسک کوچکشان از مسئله پر شده و ديگر تاب و ياراي درک و پذيرش راز را ندارند.مثل من چهارتا کتاب خوانده اند و تمام ماجرا را در همان چهارتا ديده اند.و گروهي که پوچ يا ابسورد هستند: کساني که خويش را منکرند چه رسد به ماوراي خويش . و گروه آخر کساني که جنها ؛ دستشان مي اندازند و در مجالس احضار ارواح ؛در نقش يک روح برايشان شيرين کاري مي کنند ؛تا فردا در مدح روح ؛کتاب چاپ کنند و جايزه بگيرند.
جن براي انسان ؛ از انسان خطرناک تر نيست . همانطور که انسان براي کوسه ؛ از کوسه خطرناک تر است!(در تاريخ بشر حتي يک مورد مرگ انسان به دست جن گزارش نشده در حالي که فقط در دوره حکومت استالين 35 ميليون روس به قتل رسيدند آمار کشتار جنگ هاي مذهبي صليبي و جنگ هاي جهاني و قومي و قبيله اي پيش کش) در حقيقت هيچ چيز ؛ هراس ناک تر و هوس ناک تر از انسان نيست ؛ که به قول توماس هابز :انسان گرگ انسان است.

15- در کل؛ و بدون در نظر گرفتن موارد خاص ؛ آنها به ما کاري ندارند .ماهم به آنها کاري نداريم . ازدود و دم و سر و صداهاي شهر و بوي فاضلاب و ...... فراريند .مثل ما کار و مکافات دارند. و دست آخر اينکه ؛به عقيده من: با تمام اين اوصاف ؛تفاوت اساسي با ما ندارند زيرا که : آنها هم رنج مي کشند.

/ 1 نظر / 20 بازدید