نياز

الهی و ربی من لی غيرک؟!
دنبال چی هستی؟ منتظری کی بياد کمکت کنه؟ جز خدا که همه چی فقط تحت اراده اونه کس ديگه ای سراغ داری؟؟!!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
for_me_12

گفتنش خيلی آسون.و نوشتنش. ولی عمل کردنش سخت تر از اوونی که بشه تصورش رو کرد........

محمد

جوابت در یک کلمه یه چشم بزنی می یاد یه چشم بزنی میره