ای دل اگر می شکنی .  آهسته بشکن ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
مليحه

به سراغ من اگر می آييد نرم و آهسته بياييد مبادا که ترک بردارد چينی نازک نتهايی من.به منم سر بزن

محض یار

چه دل است اين دل من؟ که ز تُردی چو يکی ساقه تاک، به شتابی که تگرگ، بشکند ساقه و از هم بدَرَد پيکر برگ، يا به آسانی يک شاخه ی گل می شکند. چه دل است اين دل من؟ چه کنم؟ دلم از سنگ که نيست. گريه در خلوت دل ننگ که نيست. چه کنم؟ دل من می شکند.