بعضی وقتا میشه ، آدم تو قوانین دست و پا گیر دنیا گیر میکنه . بعضی کارا هست که فقط باید انجام شه ، هر چی هم سعی کنی نمیتونی ازشون فرار کنی .
بعضی وقتا حتی تو زمان گیر می کنی . بعضی وقتا خسته میشی ، دلت میخواد یه جورایی در بری ، اما کجا ؟!!! همه جا همین جوریه .
بعضی وقتا احساس خفگی میکنی .
بعد اونوقت شاید با خودت بگی : چقدر دنیا کوچیکه
اما تو میتونی بزرگش کنی ، دنیای مادی اونقدر کوچیکه که حتی بعضی وقتا جا برای آدما تنگ میشه . اونوقت میرن چکار میکنن ؟ همدیگه رو میکشن برای …. (مثل فلسطین)
اما بعضیا رو میبینی تو یه خونه ی کوچیک ، خیلی کوچیک زندگی میکنن اما دنیا رو بزرگ میبینن . چون دلشون بزرگه چون روحشون وسیعه آدما میتونن حتی تو یه خونه ی کوچیک زندگی کنن با احساس رضایت و یا می تونن تویه کاخ بزرگ زندگی کنن با احساس دلتنگی .
واقعاً آدم عجب موجودیه ها!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید