گرچه دوری زبرم همسفر جان منی

قطره اشکی ودر دیده گریان منی

دردل شب منم و یاد تووگوهر اشکی

همره اشک تو هم برسرمژگان منی

دست هجران تو سامان مرابرهم ریخت

باز گرداکه امید من و سامان منی

این مپندارکه نقش تو رود از نظرم

خاطرت جمع که در خواب پریشان منی

در شب بی کسی ام یاد تو مهتاب من است

خودچراغی ودر شام غریبان منی

/ 0 نظر / 6 بازدید