روزهای بارانی

باران زیباست، به شرطی که هر روز نبارد، و سیلاب نسازدو طوفان نیاورد. باران می تواند شادی بیافرینداگر ابرهایش همه روز آسمان را تیره نکنند. از اینکه از اول تابستان مرتب باران می آیدخوشحال نیستم. امیدوارم این هوای شرجی هر چه زودتر تمام شود. بی صبرانه منتظر پاییزم.

/ 1 نظر / 25 بازدید