عجب رسمی داری روزگار !!!

رسم بدی داری روزگار . یک روز پا به پای آدم می یای و با اشاره هاش می گردی . یک روز هم اونقدر بی وفایی می کنی که وجود آدم رو آب می کنی . اما بی وفاییهات بیشتر از همراهیاته . آی ...آی...آی زمانه . امروز بر وفق مرادی و فردا ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

... بعضی وقتا منتظر گذشت زمان می مونی و بعضی وقتا از صدای تیک تاک ساعت وجودت پر می شه از وحشت . ملتمسانه به شیشه ساعت نگاه می کنی : یه کم یواشتر ...

یه روز دل آدمو شاد می کنی . اونقدر لبریز که دلش می خواد پر در بیاره و پرواز کنه . یه روز دلشو اونقدر تنگ می کنی ، اونقدر زیاد که دلش می خواد هیچ وقت اصلا پا رو این زمین خاکی نمی ذاشت .

حد وسطت هم اینه که اونقدر آدمو مشغول روزمرگی ها می کنی که حتی از خودش هم فراموش می کنه .

عجب رسمی داری روزگار ...

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
B.ta

گاهی وقتا زندگی منم گيج می کنه ... ای روزگار ....يه وقتی برمی گردی مي بينی که نيمی از راه طی کردی ...