... و اينک تولدی ديگر!!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
-------

خيلی وقتها تولد فقط يک اتفاق ساده است. امان از الزام اين اتفاق ساده که همون مرگ هست خوشا بر عاشقانه و آگاهانه مردن

may be me

به به مبارکه . حالا دختره يا پسر ؟ :دی