حتی فريادتم تو گلوت خشک می شه!   مظلوم تر از حتی ۱۴۰۰ سال پيش . علی . کاش دنيا ظرفيت فهميدنت رو داشت

/ 3 نظر / 2 بازدید
hamon ke sar nmyzaneh !

اومدی و منو هم ديدی و رفتی !!! من که اونلاين بودم ! الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي که ديسی بشی