خدا . دلم برات تنگ شده

/ 2 نظر / 5 بازدید
saeid

پرسید: بخاطر کی زنده هستی ؟ با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم " بخاطر تو " ! بهش گفتم: " بخاطر هیچ کس" ! پرسید: پس بخاطر چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد میزند .... " بخاطر دل تو" ..! با یک بغضی بهش گفتم: " بخاطر هیچ چیز" ازش پرسیدم: تو بخاطر چی زنده ای؟ در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت: " بخاطر کسی که بخاطر هیچ زنده است"

khodkar abi

اتفاقا اون هم دلش واست تنگ شده!