«مرا ببوس، مرا ببوس براي آخرين بار....خدا تورا نگهدار
كه مي‌روم به سوي سرنوشت...»

/ 1 نظر / 3 بازدید
محض یار

سرنوشت خيلی وقتها نتيجه دست نوشته های خود آدميست دست خدا بهمرات