dasthayam ra mifeshord... rang az rokhsarash paride bood ... sedaye tapeshe ghalbash ra mishenidam ... moltamesane dar cheshmhayam minegarist... montazere shenidan ye kalame... cheshmhayam ra dar cheshmanash dookhtam... dasthayam ra biroon keshidam ... saram ra bargardandam va ba sorat az oo dor shodam ... ama .. sanginiye negahash bary sangin bar doosham nahade bood ke tavane rah raftan ra az man roboode bood... aram bargashtam .. dastane yakh zade ash ra gereftam . .. sarm ra be alamate ary tekan dadam va angah be raham edame dadam . labkhadi haki az rezayat bar labanash naghsh baste bood . ... va man andaki saboktar be doordastha khire mishodam