اگه يه سفر حج از يه جايی که اصلا فکرشو نمی کردين بهتون برسه چه حالی پيدا می کنين؟!