بالاخره دی هم اومد . زمستون رسيد . يه فصل تازه و يک زندگی تازه . خداجون . دستمو بگير و راهنماييم کن تا از فصل فصل زندگيم بتونم درست استفاده کنم .