بزرگ راه فعال

خلاصه - بزرگراهها جزء ضروری جامعه ما دیده می شوند زیرا آنها فاکتور مهمی در دستیابی به کیفیت زندگی و محلی واقتصاد ملی است. در شرایط خوب ، بزرگراه ها  مسیر امن و کارابرای مردم و کالاها برای رسیدن آنها به مقصد را فراهم    می کنندبا این حال ، به عنوان نتیجه مستقیم استفاده از آنها ،تراکم ترافیک روزافزون ، تضعیف توانایی بزرگراه ها  با کیفیت قابل قبول از خدمات ارائه دهد.این امری ضروری  است برای ترافیک بزرگراه به ارائه همان ساعت هم تضمین کیفیت به عنوان روش دیگر مانند حمل و نقل سفرهای هوایی و راه آهن ، در حالی که حفظ راحتی قابل انعطاف برنامه ریزی و مقصد برای مسافرتی فردی است. در این مقاله جایگاه ، بزرگراه فعال ، پیشنهاد ما خروج اساسی از ترافیک بزرگراه ها امروز روش مدیریت که شیفت پارادایم بزرگراه از زیرساخت های حمل و نقل است که نظارت و کنترل ترافیک در سطح کل ، به یک سرویس مبتنی بر کامپیوتر است که عملدر سطح خودروهای شخصی است. در این مفهوم ، بزرگراه ها خواهد شد تبدیل به مدیران فعال از ترافیک مشابه خود را در معرض هوا ترافیک
کنترل. در دید ما ، بزرگراهها آینده و وسایل نقلیه آینده و ارتباط با یکدیگر ، ایجاد سیستم بزرگراه
آگاهی از برنامه سفر راننده و اجازه می دهد آن را به همکاری با و فعالانه در دستور راننده در دستیابی به آنها. به خاص ، بزرگراه فعال اجازه خواهد داد که رانندگان در اسلات رزرو
ویژه بالا اولویت هوشمند خطوط. این ترافیک ریز دانه مدل مدیریت خواهد سفر مرزهای زمان ، اداره تضمین استثنا و اجرای جامعه جهانی و محیط زیست با استفاده از سیاست های زمان واقعی اطلاعات از وسیله نقلیه و زیرساخت های مبتنی بر سنسورهای.
I. مقدمه
بزرگراه هستند جزء اساسی از جامعه ما است. آنها بحرانی در دستیابی به کیفیت زندگی و محلی و ملی اقتصاد. در عین حال ، با جذب آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی در رایانه و شبکه ،
بزرگراهها دیده می شوند تحت تبدیل به یک سیستم بزرگ سیستم ها ، کنترل و مدیریت که در حال تبدیل شدن سفارشات از قدر پیچیده تر. واضح است که هر دو تقاضا وجود دارد و فرصت برای راه حل های جدید ، که بهره برداری می کند منابع محاسبات و طراحی شده است که توسط الهام فکر محاسباتی. در این مقاله جایگاه ، ما برای استدلال می کنند بین انضباطی رویکرد به مدیریت ترافیک بزرگراه که ترکیبی از حمل و نقل ، محاسباتی ، و اجتماعی چشم انداز.
بزرگراه به عنوان مشکل حمل و نقل. تحت شرایط خوب ، بزرگراه ها فراهم مسیر ایمن و کارآمد
برای مردم و کالاها را به رسیدن به مقصد است. با این حال ، به عنوان پیامد مستقیم استفاده از آنها ، تراکم ترافیک ، تضعیف توانایی بزرگراه ها به اندازه کافی ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول. بزرگراه متعدد حمل و نقل و بزرگراه ها راه حل های مدیریت شده ارائه شده و توسعه یافته ، اعم از بزرگراه افزایش ظرفیت ، به گسترش سنسورهای مخصوص برای به دست آوردن تراکم
گزارش ، به روند اخیر به سمت مدیریت تقاضا مواد و روش ها ، مانند قیمت گذاری تراکم. در تمام این راه حل ، ترافیک بزرگراه ها در سطح انبوه با مدیریت که حداقل تضمین های آماری ، که آشکارا نمی تواند آدرس مقصدهای مسافرتی و اولویت های فردی. برای این منظور ، مدیریت ترافیک امروز می تواند به عنوان حل دیده صورت مشترک به جای بدترین حالات صورت ، به طور بالقوه خروج مسافران بسیاری ناراضی. واضح است که آن تبدیل شده است ضروری برای ترافیک بزرگراه به ارائه همزمان تضمین کیفیت به عنوان روش حمل و نقل دیگر ، مانند هوا قطار ، مترو و سفر ، در حالی که حفظ راحتی زمانبندی انعطاف پذیر و مقصد برای مسافرتی فردی است. بزرگراه به عنوان یک مشکل محاسباتی. از دیدگاه محاسباتی ، بزرگراه های پیچیده کنترل سیستم های که اجرا ترافیک با استفاده از مدل داده های به دست آمده از منابع متعدد با شروع از مفید برای ضبط ترافیک ، ادامه با سنسور مستقر در زیرساخت ها ، و پایان دادن به اعدام شده با پروب های فردی اتومبیل. تغییر از درشت به مدیریت ترافیک ریز دانه نیاز به مدل های جدید ترافیک ، که توسعه و تایید هستند به چالش کشیدن داده ها به دانش محاسباتی وظایف که در مجموعه داده های بزرگ تکیه می کنند. در نهایت ، ترافیک مدیریت انتقادی پخش برنامه ، که باید باشد با اعتماد و ایمن اعدام شد. برای این منظور ، حمایت از چارچوب محاسباتی باید طراحی شود بسیار در دسترس و مقیاس پذیر برای مقاومت در برابر گناهان ، حمله [2] ، و به طور موقت قطع. بزرگراه به عنوان یک مشکل اجتماعی. علاوه بر این که مشکل حمل و نقل انتقادی ، بزرگراه ها و تراکم آنها تاثیر اقتصاد (به عنوان مثال ، تأخیر بیشتری در حمل و نقل از
کالا) ، کیفیت زندگی (به عنوان مثال ، زمان هدر رفته به علت شخصی تمدید زمان رفت و آمد) ، و محیط های محلی و جهانی به عنوان مثال ، اتلاف منابع انرژی ، گرمایش جهانی ، و غیره). در ما پروژه ، ما در حال بررسی چگونگی سهامداران -- کاربران ، طراحان ، برنامه ریزان و دانشمندان علوم اجتماعی -- می تواند از مدل های ما سود ببرند ، به عنوان مثال ، پیش بینی تاثیر سیاست های قیمت گذاری در تاریخ الگوی رانندگی و در نهایت رفتارهای اجتماعی است. در نهایت ، تخصیص مسئولیت اجتماعی را به بزرگراه های اصلی است خروج از مفهوم سنتی و بزرگراه به شمار می چالش های دشوار است. لینک کردن عملیات بزرگراه ها و طرح از اجرای خودکار از جامعه جهانی و یا محلی چنین سیاست هایی به عنوان گاز گلخانه ای مقررات انتشار را می توان دیده به عنوان یک اقدام جبرانی در مورد سفر. با این حال ، بیشتر رانندگان می ترسند که سیستم ممکن است سوء استفاده ، و یا در برخی از راه سوء استفاده از اطلاعات شما. حریم خصوصی نگرانی "اجتماعی" است که در آن یکی از چند انضباطی حمل و نقل -ابعاد پروژه می باشد.

روش ما ، به نام بزرگراه فعال ، نشان دهنده خروج اساسی از ترافیک بزرگراه ها امروزرویکردهای مدیریت توسط تبدیل بزرگراه نمونه از زیرساخت های حمل و نقل است که مانیتور و کنترل ترافیک در سطح کل ، به یک کامپیوتر مبتنی بر خدماتی که عمل در سطح خودروهای شخصی است. در این حس ، بزرگراه تبدیل خواهد شد به مدیران فعال خود ترافیک هوایی شبیه به کنترل عبور و مرور. در دید ما ، بزرگراهها آینده و آینده وسایل نقلیه هنوز درایورهای خود را تحت کنترل) ، با 1 و ارتباط دیگر ، ساخت بزرگراه ها سیستم آگاه راننده برنامه سفر (مقصد  ، توقف ، سرعت ، خودرو جوخه ، و غیره) و اجازه آن را به همکاری فعالانه با و راهنمایی رانندگی در تاریخ دستیابی به آن برنامه. قوی و سرور بزرگراه به طور مداوم اجرا خواهد شد ترافیک خدمات مدیریت بر اساس تطبیقی ، ترافیک متنی آگاه مدل ها این ریز دانه ترافیک مدل مدیریت خواهد کرد تضمین سفر مرزهای زمان ، مسئولیت رسیدگی استثنا (حوادث ،
شرایط آب و هوایی خاص ، و غیره) ، در حالی که همچنین اجرای جهانی جامعه و سیاست های زیست محیطی (سطح سر و صدا ، سوخت تولید گازهای گلخانه ای ، و غیره) با استفاده از زمان واقعی اطلاعات از وسیله نقلیه و زیرساخت های مبتنی بر سنسورهای. دگرگونی که ما در ترافیک بزرگراه پیشنهاد مدیریت و الهام گرفته خواهد شد را فعال کنید روش محاسباتی به مشکل. بزرگراه کل سیستم می تواند به عنوان یک شبکه مجازی که عضو بازدید وسایل نقلیه هستند با استفاده از تکنیک های مدیریت با الهام از شبکه های کامپیوتری و در زمان واقعی ارتباط ، مانند بسته بندی ، کنترل تراکم ، و کیفیت خدمات مکانیسم. بزرگراه فعال اجازه خواهد داد که رانندگان رزرو
شکاف در ویژه خطوط بالا اولویت هوشمند (که همزیستی با موجود به طور منظم ، دانه ها در سطح مدیریت خطوط). این رزرو ارائه رانندگان فرد با تضمین در مرزهای زمان محلی شما با ورود به مقصد است. هنگامی که سقوط کرد یا رویدادهای استثنایی رخ می دهد ، بزرگراه فعال خواهد  وسایل نقلیه با توجه به اولویت های خود و مقصد ، ظرف ظرفیت موجود در مسیرهای جایگزین. علاوه بر این ، توسط سنجش مستمر شرایط محیطی بر روی هر بخش ، بزرگراه ها فعال می تواند جریان در وسایل نقلیه دستور بخش بزرگراه در فاصله داده داده شده به سرعت خود را تغییر دهید. یا مسیر خود را به منظور نگه داشتن سطح احساس پارامترهای زیر آستانه تجویز می شوند. سوم. لین سیستم رزرواسیون مرکزی تا بزرگراه فعال لین سیستم رزرو شده است ما در [1 پیشنهاد]. شکل زیر نشان می دهد مدل متشکل از 3 از 5 مولفه های کلیدی : رزرو سیستم ورود به سیستم کمک خط ، و اجرای سیستم. 2 اجزای باقیمانده ، اطمینان از خروج از خط سیستم و به جز دست زدن به سیستم ، در نشان داده نشده است رقم اما بعدا در این بخش بحث شده است. در هسته شکل 1. لین سیستم رزرو. رزرو خط تمایز میان مهم است و کم اولویت خطوط. بالا اولویت خطوط کسانی هستند که تحت مدیریت مستقیم از بزرگراه های فعال سیستم مشخص شده در شکل 1). هر خط در بزرگراه ها که نمی باشد. تحت مدیریت مستقیم بزرگراه فعال نامیده می شود کوچه. کم اولویت خطوط مورد استفاده هستند به همان شیوه خطوط اتوبان هستند مورد استفاده قرار امروز ، و موضوع را به روی همه مسائل قبل از آن در این مقاله شرح داده شده. فعال بزرگراه تنها سیستم را تضمین می کند به کسانی که رانندگان مراجعه کننده به اولویت بالا به خطوط. ما توصیف اجزای کلیدی خط رزرو را در باقی مانده از این بخش را دارند رزرو سیستم سرویس آنلاین است که مسئول صدور است دیجیتالی امضا بلیط یا توکن را برای رانندگان برای سفر در تاریخ بالا اولویت کوچه. کاربران ممکن است درخواست رزرو کنید جلوتر از زمان برخی از اینترنت متصل محل و یا ممکن است درخواست رزرو فوری ، در ، - برود ، در حالی که در حال حاضر علاوه بر این ، سیستم اجازه می دهد تا برای شناسایی و درمان اولویت از رانندگان مکرر. در این حالت ، راننده مجبور به ثابت سیستم ، به عنوان مثال از طریق محل
آثار ، که آنها غالبا گذشتن از مسیر خاص (بخشی از و یا مجموعه ای از بزرگراه ها). با توجه به این اثبات ، سیستم ممکن است به نفع مسافران و ارائه آنها را درمان ترجیحی در رزرو ، برای مثال ، در شکل و کاهش هزینه ها و یا زمانبندی اتوماتیک می باشد.از آنجا که ما انتظار داریم با سرعت نسبی ترافیک در خطوط را بیشتر از سرعت کم اولویت خطوط ، رانندگان باید به سیستم به عنوان کمک به آنها انتقال بین بالا و پایین اولویت خطوط. بالا اولویت ورود به خط است اداره شده توسط کوچه سیستم ورود کمک های ، که کمک می رانندگان برای ورود به خط بالا با توجه به اولویت آنها رزرو با اختلال به حداقل موجود در پس کوچه ترافیک. ما تصور می نماییم 2 خط سیاست های ورودی. 1 سیاست نیاز به راننده داشتن بلیط دیجیتال صادر شده توسط سیستم رزرو. این تیم شامل دنباله منحصر به فرد تعداد. ورود ماشین بالا اولویت شماره خط  - عملکرد پیام (RTY) وسایل نقلیه جلو رونده. این پیغام شامل شماره توالی خودرو وارد است و گذشت پشت در امتداد بزرگراه ها ، در وسایل نقلیه به وسیله نقلیه مد. پس از آن را به عقب منتقل شده است تعداد کافی از ، محلی دریافت کنندگان برگزاری انتخابات برای تعیین وسیله نقلیه است که
عملکرد به ماشین وارد. پس از تکمیل ، برنده انتخابات رو به جلو می فرستد اذعان عملکرد (بله) پیام ، که حاوی شناسه منحصر به فرد برای ساخت وسیله نقلیه ، شاید به شرح فیزیکی و یا تصویر را برای همراه راننده ورود به رسمیت شناختن ماشین ساخت. بازده خودرو نیز کاهش می فرستد (انحراف معیار) خصوصی به اتومبیل در پشت آن به آنها هشدار به خط ورودی رویداد آتی اشاره نمود. سیاست ورودی 2 سادهتر از 1 ما به این سیاست در صورتی که سیاست 1 ثابت بسیار پیچیده و در عمل به آن نائل شود. در این سیاست ، ورود خودرو می فرستد پیام RTY بدون دیجیتال بلیط. سپس ، اولین اتومبیل فراتر از پیش تعیین شده از تعداد
hops از ورود به وسیله نقلیه مورد نیاز خواهد بود تا عملکرد. آن
اذعان RTY با بله و همچنین اطلاع اتومبیل
در پشت آن از رویداد های آینده را با پیام های انحراف معیار.
مشکل مشابه وجود دارد به عنوان انتقال وسایل نقلیه از
خطوط بالا به پایین اولویت است. این امکان وجود دارد و احتمال می رود که وجود دارد
حوادث غیر قابل پیش بینی خواهد شد در خطوط کم که اولویت
بر توانایی خودرو برای حمل و نقل را به پایین اولویت
خطوط. به عنوان مثال ، در نظر گرفتن راننده که آرزوهای خود را به در خروج
بعد از خروج از بزرگراه های آینده. اگر چه خطوط کم و یا اولویت
خطوط خروج با تراکم ترافیک ، سیستم نمی خواهد
قادر به تضمین ملاقات خود را به راننده. دو راه حل های احتمالی
وجود دارد که مسئولیت رسیدگی به مشکل. اول ، ممکن است برای ساخت
زیرساخت های اضافی را به جای ترافیک بالا اولویت دارد.
اضافی در بالا اولویت خروج خطوط ممکن است برای مردمی ساخته شده است
خروجی بزرگراه ها برای اطمینان از ظرفیت برای ترافیک بالا اولویت دارد.
روش دیگر ، ممکن است به قسمت رزرو موجود
عمق بازدید برای بالا اولویت ترافیک ، شبیه به خطوط بالا اولویت دارد.
برای خروج از مدیریت بالا اولویت خط ، خروج از خط
سیستم تضمین حفظ آمار بر میزان خروجی برای هر
خروج و به تبع آن تصمیم می گیرد مرزهای بالایی در تعداد
از خودرو هایی که نباید اجازه داد تا در هر محل با توجه به خروج خروج
(
ظرفیت خروج). به طور کلی همواره وجود خواهد داشت استثنایی
موقعیت هایی که باید توسط بزرگراه فعال گرفتیم
سیستم ، و این بیشتر در پایان این بخش توصیف کرد.
اجرای سیستم خدمت می کند تا تضمین شود که تنها
رانندگان با سفر رزرو معتبر در خطوط بالا اولویت دارد.
اجرای قانون می تواند از طریق مکانیسم های مختلف رفتار ،
از جمله دوربین های زیرساخت های مبتنی بر RFID و خوانندگان
دیگر وسایل نقلیه به وسیله نقلیه ارتباط است. سنسورهای کنار جاده
(
به عنوان مثال ، دوربین ، خوانندگان ، RFID ، و غیره) مانیتور عضویت
بالا اولویت خطوط ، و هر تخلف که در گزارش
مواجه می شوند ، به سیستم مرکزی برای اداره. علاوه بر این ،
وسایل نقلیه در خطوط بالا اولویت می تواند مجهز به
چالش برای هر یک از دیگر اهداف اجرای. این ممکن است در
شکل وسایل نقلیه مجاز (به عنوان مثال ، ماشین پلیس) و یا سایر
خودروهای سواری در خطوط بالا اولویت دارد. درون وسایل نقلیه
اعتبار رخ می دهد از طریق اجرای پروتکل های بی سیم بر
وسیله نقلیه به وسیله نقلیه ارتباط است.
به منظور حفظ کیفیت خدمات با
توجه به زمان سفر ، لین سیستم رزرواسیون باید
یکی کردن مکانیسم برای دست زدن به استثنا. این
استثنائات شامل حوادث جاده ای ، تصادفات ، و لغو شدن ،
شرایط آب و هوا و evacuations اضطراری است. استثنا
دست زدن به سیستم نیز اجازه می دهد تا رزرو به رد و بدل می شود
بین رانندگان را از طریق سیستم رزرو ، چه به صورت آفلاین
و یا در بزرگراه ها در زمان واقعی. در صورت بروز حادثه در
خط بالا اولویت ، پردازش استثنا سیستم فراهم می کند
مکانیزم برای اسلات رزرو مجدد رزرو.
در نهایت ، هر دو امنیتی و حفظ حریم خصوصی وجود دارد در
ارائه خط رزرو. نگرانی 1 کاربر ممکن است
در توجه به حفظ حریم خصوصی خود را محل. با در اسلات رزرو
بزرگراه ها ، کاربر می باشد اساسا تسلیم محل خود
حریم شخصی کاربران به سیستم. برای این سیستم را به موفقیت ، کاربر
باید داده می شود که حداقل تضمین های قانع کننده ای که خود را خصوصی
اطلاعات نمایش داده نمی شود آشنا شوند. ما قصد داریم به گسترش موجود
راه حل [2] و کاربرد آن این مشکل را به آدرس. است
مهم است در نظر ، هر چند ، که وقتی مقایسه
سیستم ما به اشکال جایگزین حمل و نقل جمعی ، پیشنهاد می مانند
شرکت های هواپیمایی ، راه آهن ، و غیره ، آن را معمول است برای کاربران به است لازم باشد به
کتاب برنامه سفر خود را در پیشبرد و تسلیم آنها
شناسایی به رزرو / سیستم های رزرو. فعال
هیچ بزرگراه تحمیل مسائل حریم شخصی کاربران بیشتر از دیگر کسانی که
در حال حاضر موجود در فرم های موجود از سفر به طور معمول استفاده می شود. به
این واقعیت ، کاربران ممکن است از سیستم فعال آزادراهها و انتخاب کردن
رانندگی در آزاد خطوط اولویت پایین ، بنابراین اگر آنها را انتخاب کنید.
مسائل امنیتی ، اگر چه نه به عنوان منتقد حریم خصوصی
مسائل ، باید توسط سیستم گرفته شده است. سیستم باید
دسته forgeries رزرو و "ادم متوسط" حملات ،
به خصوص در مورد وسیله نقلیه به وسیله نقلیه نسازد. به
مبارزه با این مسائل ما رسم بر کار در زمینه
شبکه های ارتباطی امن و تصدیق.
چهارم. بزرگراه فعال و تراکم
بزرگراه فعال bodes تحول در راه
جاده ها سفر کرده و اداره می شود. سیاستگذاران شده اند
با این دست و پنجه نرم تکاملی ، سرمایه بر ، و
تحول ارتجاعی 'سیستم بزرگراه ما است.
عواقب هستند ظرفیت بزرگراه اضافی را برای بسیاری از
در روز و ظرفیت بزرگراه ناکافی در دوران بالا
استفاده -- از کجا اقتصادی و زیست محیطی باری از دوش هستند
با فشار دادن. منابع به 'از احتقان' ساخت هستند گرانبها
و اغلب وجود ندارد. علاوه بر این ، تقاضای سفر است outpacing
حتی بلندپروازانه ترین شبکه بزرگراه توسعه
یا برنامه های بهبود می باشد.
سیاست حمل و نقل به تازگی به مجموعه ای از تبدیل
ایده هایی که ممکن است 'انتقال' امکان واقعی : در را
وزارت حمل و نقل های اخیر ملی استراتژی
برای کاهش تراکم در شبکه حمل و نقل امریکا را ،
در غیر این صورت به عنوان طرح تراکم شناخته شده (نگاه کنید به
http://www.its.dot.gov/press/itscongestion.htm)
، ایده
مدیریت بر میزان تقاضا با استفاده از spatially و دان
قیمت گذاری پویا -- یا صدا درآمده اند -- برای دادن انگیزه ای برای مسافران
به دنبال جایگزین هایی برای سفر به مناطق انباشته در اوج
ساعت است. صدا درآمده اند ممکن است تغییر حالت (e.g. ، از ماشین به القاء
حمل و نقل) ، تصویب جایگزین سفر (به عنوان مثال ، telecommuting)
یا تغییر زمان (e.g. ، از صبح تا ظهر).
بزرگراه فعال ما را چند برابر خواهد بالقوه
مزایای طرح تراکم توسط کانال
ارتباطات و فناوری شبکه ، نه تنها به خاص
خطوط وسط خیابان ، اما نه به افراد و وسایل نقلیه متصل می شوند.
تحول عمیق خواهد بود : وسایل نقلیه شخصی
که شامل هر لبه بزرگراه سلامت
شبکه ، با هزینه های واقعی محاسبه و همزمان اجتماعی
مزایای accruing. با تراکم اطلاعات و بزرگراه
در دسترس بلافاصله monetized ، مسافرتی که
انتخاب مطلع اقتصادی ، هم در قبل از سفر برنامه ریزی
و در طول سفر. از این رو ، مشاوره برای انتخاب مسیر خواهد بود
اساسا در شکل با پرداخت پول باشید ، اجازه می دهد به مسافرتی
ایجاد قیمت / تجارت مرخصی -- و در زیر این الگو ، ساخت
پویا یا en انتخاب مسیر از بزرگراه و یا حتی حالت ، برای
به عنوان مثال ، ترک خودرو و سوار شدن از اتوبوس است.
مدیر سیستم را در اختیار خود دارند
اهرم مجازی ، که در آن با استراتژی قیمت گذاری ، بخش بزرگراه ها ،
خطوط و یا لینک های فردی می تواند پر شود یا تخلیه شده ، ترکیبی از
طبقه بندی خودرو (به عنوان مثال ، وسایل نقلیه تجاری در مقابل نور
وظیفه خودروهای سواری) می تواند کنترل شود ، زمان از روز برای
سفر می تواند تعدیل شود و یا حتی با استفاده نسبی مختلف
حالت سفر می تواند از طریق صدا درآمده اند به عنوان یک تابع تنظیم
زمان ، مقصد ، بزرگراه ها ، لینک ، کوچه و / یا کلاس خودرو.
V.
از ترافیک داده ها به مدل های ترافیک
داده های ورودی می شود برای استفاده از درشت دانه
قیمت گذاری و تراکم ریز دانه "رزرو کوچه" قیمت گذاری
خواهد شد از منابع مختلف جمع شده بودند. ما می توانیم 4 شناسایی
منابع مناسب است که می تواند آمار ترافیک فضایی فراهم --
سرشماری ، تاریخی ، سنسورهای جاده و رانندگان.
اطلاعات سرشماری مناسب ترین روش در استخراج
سابقه و هدف بلند مدت "نوع commuter" و "تحویل کالا
نوع "الگوهای ترافیک -- منزل / محل کار هماهنگ ، کار
برنامه ، تحویل به بازار ، بزرگراه ها و نقشه به ما اجازه می دهد به
محاسبه بار به طور متوسط در بخش های مختلف شهری
شبکه [3]. اطلاعات ترافیک تاریخی از گذشته به دست آمده
مشاهدات (که از سنسور و ورودی های راننده) و از
آمار دیگر (به عنوان مثال ، متوسط تعداد پارک های تفریحی
از بازدید کنندگان ، کاربران تئاتر و غیره). برای این سطوح اساسی ترافیک ما
باید نوسانات که توسط ناشی از اضافه شدن بر
تعامل پویا از وسایل نقلیه در رمپ دسترسی به بزرگراه ها ،
چراغ راهنما (برای بزرگراهها که صلیب مناطق شهری) ، و غیره مدل
وجود رفتار آماری از نوسانات چنین توصیف ،
با توجه به ترافیک به طور متوسط شهری و شبکه
مشخصات. همه این داده ها مقدار ورودی به
"
پیش بینی" مدل ترافیک بر روی بخش خاصی از
بزرگراه. این "از پیش محاسبه" مدل ترافیک نمی کشد
به حساب غیر قابل پیش بینی حوادث از جمله تصادفات ، آب و هوا ،
فعالیت های خصمانه و غیره به این ترتیب ، مدل پس زمینه باید
دارای اعتبار و "تقویت" با اندازه گیری های زمان واقعی از
سمت جاده و آسفالت جاده سنسورهای [4،5] و همچنین به عنوان راننده
اندازه گیری تامین می شود. به طور خاص ، ما در حال بررسی استفاده از
تلفن های هوشمند با تکنولوژی های جغرافیایی محل (اعم از طریق سلول
برج های تلفن و یا از طریق جیپیاس) برای ترافیک بزرگراه پروب. به
علاوه بر این ، مدل ترافیک باید به حساب امکان پذیر می کاربر
واکنش ها نسبت به برنامه های قیمت گذاری. قیمت بالای در تاریخ 1 بخش
ممکن است تغییرات قابل توجهی را به بخش های دیگر -- این علت
اثرات ثانویه باید برای حساب.
در این پروژه ، قصد داریم به بررسی های مختلف
روش برای ادغام پس زمینه ، بر اساس پیش بینی
مدل های ترافیک داده و اندازه گیری زمان واقعی به عملکرد
موثر بزرگراه ترافیک مدل تعاملی که می توان
دستکاری و استفاده شده برای دانه درشت و دانه ریز قیمت گذاری
محاسبات و بهینه سازی استراتژی.
ششم. عوامل فعال
توانمندسازها فن آوری در داخل بزرگراه فعال هستند
در حال ظهور. در نظر بگیرید مفهوم خودرو - زیرساخت
ادغام ، یا وسیله نقلیه متصل می شوند. پشتیبانی FCC در وقف 75
مگاهرتز از مجوز ، طیف رایگان -- و متعاقب IEEE
802.11p
و 1609.2-4 استاندارد هستند از بودن با invehicle همراه
یا برنامه های استاندارد ، SAE J2739. پس از این
استاندارد در محل هستند ، پتانسیل های کنار جاده ای فای مانند
تجهیزات اساسا ، آدرس و سپس 'صحبت' و 'به گوش'
وسایل نقلیه فردی بسیار زیاد است. حتی کمتر از همه جا
سرمایه گذاری دولت و استفاده از زیرساخت های ممکن
بد یمن بودن بزرگراه فعال : شیوع تلفن های موبایل ،
بسیاری از خدمات geolocation ، و قابلیت گسترش
از این وسیله برای در بر گرفتن سلولی فای و روزی ،
وایمکس ، اتصال بی سیم ، ارزان تر و همراه با
ارتباط ارزان تر و با هزینه های ارتباطی این لینک.
علاوه بر این ، روند همیشه بیشتر ، دقیق دستگاه جیپیاس است
که با پیشرفت در ترکیب با روی تخته وسیله نقلیه همراه
دانش و حرکتی خارج از هیئت مدیره سرمایه گذاری در
زیرساخت به کمک خدمات اصلاح و به عنوان مثال ، نخستین
دقت بالا ، ملی دیفرانسیل سیستم جیپیاس.
و بالاخره مسائل مربوط به هزینه و در آنجا
استقرار تدریجی. برای حل این مسائل ما می توانیم قرعه کشی
پس از موفقیت در پروژه های مشابه نشان داد. عالی
اشغال خودرو (HOV) خطوط و EZPass دو خوب
نمونه ای از سیستم بزرگراه ها که موفق شده اند
اجرا در آمد. هر دو این سیستم ها مورد نیاز قابل توجه
تغییرات زیربنایی و incrementally مستقر شدند.
گذشته از سرمایه گذاری اولیه ، بزرگراه ثابت
زیرساخت (به عنوان مثال ، خطوط اضافی / خروج خطوط ، کنار جاده
حسگرها ، و غیره) بزرگراه های فعال نیز نیاز به در برد
تجهیزات. قیمت حق بیمه مربوط به رزرو
اجازه می دهد تا سیستم را به سودآور باشد ، هزینه های مرتبط با جذب
در حالی که جذب سرمایه گذاران بالقوه است.
هفتم. اخبار مرتبط محل کار
سهام این کار مشابه هدف به کار در ارائه
اسلات مجازی خودرو 8] ، کار در ارائه مدیریت [
اتوبان [9] ، قیمت گذاری تراکم [10] ، کار در شخصی
حمل و نقل سریع (پی آر تی) و یا Guideways [11] ، و ما قبلی
کار در رزرواسیون لین [1]. همه این پروژه سهم
هدف را به آدرس مشکل بزرگ از تراکم ترافیک را با
بزرگراه فعال. کار ما نیز فراهم می کند کلی
چارچوبی برای مدیریت و اجرای سیاست های دیگری در رابطه با
ترافیک ، مانند مسائل زیست محیطی (به عنوان مثال ، کیفیت هوا ، سر و صدا ،
و غیره) ، حفاظت از انرژی ، بزرگراه و غیره فعال با بهره گیری از هر دو
متمرکز و توزیع تکنیک های محاسباتی برای حل
موضوع اصلی تراکم ترافیک در عین حال قادر می سازد
توسعه یافته ، ترافیک مربوط به اجرای سیاست.
وجود داشته است کار اساسی در حوزه ترافیک
سنجش و نظارت. DASHExpress [12] سیستم این است که
با بهره گیری از فن آوری تلفن همراه برای جمع آوری و انتشار بیدرنگ
اطلاعات ترافیک. VICS [13] و AHS [14]
سیستم های مبتنی بر زیرساخت های حمل و نقل و اطلاعات
سیستم های کمک های رانندگی ، در حالی که [FleetNet 15] و
TrafficView [16]
پروژه ها به کاوش در استفاده از بی سیم
موقت ارتباط بین فضایی برای اهداف بیدرنگ
ترافیک و ایمنی اطلاع رسانی. انستیتوی تکنولوژی ماساچوست
پروژه کارتل [17] استفاده در اتومبیل و جاده سمت به عنوان سنسور
شبکه حسگر پلت فرم برای ساخت برنامه های کاربردی مانند ترافیک
نظارت ، شناسایی حفره ، و فای نقشه استقرار.
در نهایت ، UCBerkeley پروژه مسیر [18] برای جمع آوری آثار
وسط خیابان و ترافیک داده های مربوط به ترکیب جدید
فن آوری های به وسیله نقلیه و جاده را به آدرس های مختلف
مشکلات مشابه آن چه که ما در این مقاله توضیح دهید.
در نهایت ، استفاده از وسیله نقلیه به وسیله نقلیه ارتباطات
تکنیک ، ما را توسعه داده اند نمونه تاکسی رزرو
سیستم [19] ، خدمات فضایی [20،21] ، تطبیقی و ترافیک
چراغ ها [22]. این پروژه ها را برجسته هر دو عملی و
مقیاس پذیری برنامه های کاربردی مختلف با استفاده از روش V2V.
علاوه بر این ، کار ما در وسایل نقلیه "تجربی ،
هوشمند تقاطع و دستورالعمل ماشین "پروژه [23] و
پروژه WHYNET [24،25،26] اند از نتایج ارائه شده
آزمایش را با دنیای واقعی را تحت testbeds مختلف
فضایی واقع بینانه شرایط.
هشتم. نتیجهگیری
در این مقاله جایگاه ، ما را تشریح دید ما
برای آینده مدیریت ترافیک جاده. چنین بزرگ و
مسائل مهم نیاز به فکر جدید و بین رشته ای
رویکرد برای بهبود شرایط جدی
موثر بر زیرساخت های مدرن بزرگراه. در حال حاضر ارائه شده
بزرگراه فعال ، بزرگراه که رویکرد مدیریت
نشان دهنده حرکت بنیادین از رویکردهای جاری است.
در این پروژه ، ما در حال تلاش برای فراهم بزرگراه
سیستم مدیریت ، مشابه آنها در جایگزین
حالت های حمل و نقل (به عنوان مثال ، خطوط هوایی ، راه آهن ، و غیره) به
هماهنگی ترافیک بزرگراه ها خودرو و ارائه تضمین به
رانندگان در صورت برنامه زمان سفر و مرزهای.
علاوه بر این ، رویکرد فعال بزرگراه را قادر می سازد
تدوین سیاست های جدید را از طریق مدیریت ترافیک
جمع آوری داده های آماری مهم ، و اعمال
این سیاست ها در چارچوبی که مدیریت ترافیک در
ریز دانه روش ، به پایین خودرو های شخصی است.
پیوند به بیرون
[1] N.
راوی ، S. Smaldone ، L. Iftode ، و م Gerla. برای رزرو لین
بزرگراه (کاغذ و موقعیت). در مجموعه مقالات ITSC ، 2007.
[2] F. Picconi
، N. راوی ، M. Gruteser و L. Iftode. اعتبار سنجی احتمالاتی
جمع داده ها در فضایی موقت مشخصات :. در مجموعه مقالات
VANET
، 2006.
[3] T.
ندیم ، S. Dashtinezhad ، C. Liao ، L. و Iftode. TrafficView : ترافیک
اشاعه اطلاعات با استفاده از اتومبیل به اتومبیل ارتباطات. Comp ارایه موبایل.
و Comm. نقد ، جلد 8 ، شماره 3 (ژوئیه 2004) ، صص 6-19
[4] U.
لی ، E. Magistretti ، B. ژو ، Gerla M. ، P. Bellavista ، و A. Corradi.
MobEyes : Mobs
هوشمند برای نظارت بر شهری با سنسور فضایی
شبکه ، مجله IEEE Comm ، 2006.
[5] G. Marfia
، G. Pau ، E. Giordano ، E. Sena د ، و م Gerla. بررسی
استراتژی های خودرو برای شبکه مرکز شهر پورتلند : فرصت طلب
زیرساخت و اهمیت مدل های حرکتی واقعی. در
مجموعه مقالات MoBiOpp ، 2007.
[6] M. Roccetti
، M. Gerla ، Palazzi م ، S. Ferretti ، و جی. Pau. اول
شوندگان کریستال بال : چگونه Scry اورژانس از راه دور
خودرو. در مجموعه مقالات NetCri ، 2007.
[7]
چن C. ، A. Skabardonis ، و P. Varaiya. شناسایی سیستماتیک از
تنگناها آزادراه. حمل و نقل رکورد پژوهش ، No.1867 ، 2004.
[8] R. Morla.
چشم انداز ترافیک جاده تراکم رایگان و همکاری اشیاء.
مسابقه حساس آینده ، 2005.
[9] V. Cahill
، Senart A. ، D. اشمیت ، S. وبر ، هارینگتون A. ، B. هیوز ، ک.
سینگ. بزرگراه مدیریت : زمان واقعی خودرو زمانبندی -- پژوهشی
برنامه. در مجموعه مقالات HotMobile ، 2008.
[10] "
تراکم قیمت های پایین و خلاصه اطلاعات فنی ،"
http://yosemite.epa.gov/aa/tcmsitei.nsf/Pages/ConPriInfoDoc.
[11] N. X. H.
ویتنام ، H.-S. آهنگ و ک نم. جانمایی تجهیزات قدرت
شخصی سیستم حمل و نقل سریع برای به حداقل رساندن زیان های سیستم. IEEE ترانس. بر
صنعت نرم افزاری ، 40 (6) ، 2004.
[12] "DASHExpress
،" http://www.dash.net.
[13] "
اطلاعات خودرو و ارتباطات مرکز سامانه"
http://www.vics.or.jp/english/.
[14] "
پیشرفته کروز ، بزرگراه کمک سیستم انجمن پژوهشی ،"
e.html http://www.ahsra.or.jp/index.
[15] "FleetNet
صفحه آغازه پروژه" http://www.informatik.unimannheim.
de/pi4/projects/FleetNet /
[16]
ندیم T. ، S. Dashtinezhad ، C. Liao ، L. و Iftode ، "Trafficview : ترافیک
انتشار اطلاعات با استفاده از اتومبیل به اتومبیل ارتباطات ، "ارایه موبایل Comp. و
Comm.
نقد ، ج. 8 ، شماره 3 ، ص 6-19 ، 2004.
[17]
ب هال ، V. Bychkovsky ، چن K. ، M. Goraczko ، Miu A. ، E. Shih ، Y.
ژانگ ، H. Balakrishnan ، S. و دیوانه. کارتل : سنسور توزیع موبایل
سیستم رایانه. در خلاصه مقالات ارایه SenSys ، 2006.
[18] "
کالیفرنیا مسیر پروژه صفحه آغازه ،" http://wwwpath.
eecs.berkeley.edu /
[19] P.
ژو ، ندیم T. ، P. کانگ ، C. Borcea و L. Iftode ، Ezcab : کابین
درخواست رزرو با استفاده از ارتباطات بی سیم کوتاه برد. در
مجموعه مقالات PERCOM ، 2005.
[20]
دکتر Dikaiakos ، A. Florides ، ندیم T. ، L. و Iftode. Locationaware
خدمات فضایی بیش از شبکه های موقت با استفاده از ماشین به ماشین های ارتباطی است. به
مجله IEEE در زمینه منتخب در ارتباطات ، 2007.
[21] O. Riva
، ندیم T. ، C. Borcea و L. Iftode. بافت آگاه مهاجر
خدمات در شبکه های موقت. در IEEE ترانس. در تاریخ رایانه همراه ، 2007.
[22] C. Gorgorin
، V. Gradinescu ، R. Diaconescu ، V. Cristea و L. Iftode.
چراغ های ترافیک تطبیقی بر اساس ارتباط بی سیم بین وسایل نقلیه و. به
مجموعه مقالات VTC ، 2007.
[23]
م Palazzi ، S. Ferretti ، M. Roccetti ، G. Pau ، و م Gerla. چگونه شما
به سرعت در حال رقص یا بالت بودن درون فضایی ارتباطات؟ در مجموعه مقالات
کارگاه آموزشی بین المللی در مسائل مربوط به شبکه های چند رسانه ای
سرگرمی ، 2007.
[24] E. Magistretti
، U. لی ، M. Gerla ، B. ژو ، A. Corradi ، و P. Bellavista.
Mobeyes : mobs
هوشمند برای نظارت بر شبکه های شهری با سنسور فضایی.
Comm
بی سیم IEEE ، ج. 13 ، نه. 5 ، 2006.
[25] U.
لی ، J.-S. پارک ، S. Y. اوه ، و م. Gerla. فیلم مربوط به اورژانس
در جریان VANETs با استفاده از شبکه برنامه نویسی. در مجموعه مقالات VANET ،
2006.
[26] M. Roccetti
، M. Gerla ، Palazzi م ، S. Ferretti ، و جی. Pau. اول
توپ شوندگان کریستال : چگونه scry اضطراری از خودرو از راه دور. به
مجموعه مقالات کارگاه آموزشی بین المللی در تاریخ 1 چالش های پژوهش در
شبکه های نسل بعد برای اولین پاسخ دهندگان و زیرساخت های حیاتی ،
2007.